Welke vaste lasten koopwoning?

Naast dat je ervoor kunt kiezen om een woning te huren kun je ook een woning kopen. Natuurlijk betaal je hierdoor geen huur maar zijn er wel andere lasten waar je rekening mee zult moeten houden. Daarom ontdek je in dit artikel welke vaste lasten voor een koopwoning er zijn.

We zullen daarbij elk van de lasten die bij een koopwoning komen kijken uitleggen en geven ook indicatie wat je gemiddeld kwijt zult kunnen zijn per kostenpost. Hiermee zul je inzichtelijk hebben welke vaste lasten komen kijken bij een koopwoning. 

Inhoud

Welke vaste lasten koopwoning

Om meer inzicht te krijgen in de vaste lasten van een koopwoning hebben we hieronder acht kostenposten waarmee je rekening moet houden.

Hypotheek

De voornaamste vaste lasten van woningeigenaren zijn de kosten die voortkomen uit een hypotheek. Hierbij is de hoogte van deze lasten natuurlijk afhankelijk van het soort hypotheek, rentepercentage en het geleende bedrag. 

Over het geleende bedrag betaal je maandelijks rente. Wanneer je een hypotheek afsluit kun je vaak kiezen tussen een vaste en variabele rente. Hierbij kan een variabele rente na verloop van tijd hoger of lager worden terwijl je met een vaste rente meer zekerheid hebt over een langere termijn.

Ook los je steeds een stukje van het geleende bedrag af zodat na verloop van tijd de hypotheek steeds lager wordt. Hierbij wordt bij een annuïteitenhypotheek de aflossing steeds een stukje hoger terwijl die bij een lineaire hypotheek gelijk blijft.

Gemiddelde maandelijkse lasten hypotheek: € 610

Gas, water, licht

Natuurlijk zijn gas, water en licht de belangrijkste voorzieningen in je huis. Hierbij sluit je een contract af bij een waterleverancier en een energieleverancier. De kosten hiervan kunnen erg verschillen per leverancier waarbij je verschillende mogelijkheden hebt.

Ook kunnen de energiekosten ook erg verschillen afhankelijk van de woning. Hierbij kun je bijvoorbeeld stroom opwekken door middel van zonnepanelen of kun je een woning hebben die niet aangesloten is op gas en enkel met elektriciteit werkt.

Gemiddelde maandelijkse lasten gas, water, licht: € 160

welke vaste lasten woning verzekeringen

Belastingen

Bij een koopwoning betaal je ook verschillende belastingen die je vaak bij een huurwoning niet zelf hoeft te betalen.

Onroerendezaakbelasting (ozb)

Als woningeigenaar betaal je elk jaar onroerendezaakbelasting (ozb). Dit is een percentage over de WOZ-waarde van je woning. Dit betekent dat eigenaren met dure woningen meer aan onroerendezaakbelasting betalen dan eigenaren van minder dure woningen. 

Het percentage dat je aan onroerendezaakbelasting betaalt verschilt per gemeente. Amsterdam had in 2020 het laagste tarief met 0,0356%. Gemiddeld liggen de tarieven op 0,4780% in Nederland.

Gemiddelde jaarlijkse lasten OZB: € 295

Rioolheffing

Met rioolheffing betaal je voor de wettelijke zorgplicht voor de afvoer van afvalwater, de afvoer van regenwater en het beheer van het grondwaterpeil. Enkel voor deze gerelateerde zaken kan een gemeente de inkomsten uit rioolheffing gebruiken.

Per gemeente kan de manier waarop rioolheffing gebaseerd wordt verschillen. Zo kan rioolheffing gebaseerd zijn op een vast bedrag per perceel, een bedrag per kubieke meters afgevoerd water op basis van het waterverbruik of wordt rioolheffing verwerkt als percentage van de WOZ-waarde.

Gemiddelde jaarlijkse lasten rioolheffing: € 200

Waterschapsbelasting

Met waterschapsbelasting betaal je voor de zorg van voor veilig, voldoende en schoon water. Daarnaast wordt het geld uit deze belasting ook besteed voor de zorg aan veilige dijken zodat overstromingen en wateroverlast wordt voorkomen.

Wat je betaalt aan waterschapsbelasting hangt af van de waterschap waarin je valt. Vaak werken waterschappen met onder ander een vast tarief en een percentage dat je betaald over de WOZ-waarde van een woning.

Gemiddelde jaarlijkse lasten waterschapsbelasting: € 250

Afvalstoffenheffing

Voor de kosten van het ophalen en verwerken van huisvuil betaal je afvalstoffenheffing. De ene gemeente doet dit bijvoorbeeld met kliko’s terwijl bij sommige gemeenten het afval wordt ingezameld in centrale containers.

Gemeenten berekenen de afvalstoffenheffing op verschillende manieren. Hierbij kan bijvoorbeeld de grootte van een huishouden de hoogte van de afvalstoffenheffing bepalen of de hoeveelheid afval dat je daadwerkelijk inlevert.

Gemiddelde jaarlijkse lasten afvalstoffenheffing: € 300

Eigenwoningforfait

Als laatst betalen eigenaren van een koopwoning ook eigenwoningforfait. Dit is een fiscale bijtelling in verband met het hebben van een koopwoning. Hierbij ziet de overheid het hebben van een koopwoning als voordeel ten opzichte van huren en betaal je feitelijk extra voor het woongenot.

De hoogte wordt bepaald afhankelijk van de WOZ-waarde. Het bedrag wordt daarbij opgesteld bij de inkomstenbelasting in box 1. Hoe duurder de woning is hoe meer je zult betalen aan eigenwoningforfait.

Gemiddelde jaarlijkse lasten eigenwoningforfait: € 1000

Verzekering

In Nederland is het nemen van een opstalverzekering verplicht voor iedereen die een koopwoning met hypotheek heeft. Hiermee ben je verzekerd tegen schade door brand, storm en inbraak.

Daarnaast kun je ook nog eens een inboedelverzekering afsluiten waarmee ook zaken zoals stoelen, kasten en tafels verzekerd zijn tegen verlies en schade. Een inboedelverzekering is daarentegen weer niet verplicht.

Gemiddelde jaarlijkse lasten verzekeringen: € 600

gas water licht woning lasten

Overzicht vaste lasten koopwoning

Op basis van de genoemde vaste lasten die komen kijken bij een koopwoning in de bovenstaande paragraaf hebben we nog eens in een tabel overzichtelijk gemaakt wat de vaste lasten kunnen zijn per maand. 

In dit geval gaat het om een gemiddelde waardoor je eigen situatie natuurlijk erg kan verschillen met die in het onderstaande tabel. Neem altijd zelf de tijd om je eigen vaste lasten van een koopwoning in kaart te brengen. 

Per maandPer jaar
Hypotheek€ 610€ 7.320
Gas, water, licht€ 160€ 1.920
Onroerendezaakbelasting€ 24€ 295
Rioolheffing€ 17€ 200
Waterschapsbelasting€ 21€ 250
Afvalstoffenheffing€ 25€ 300
Eigenwoningforfait€ 83€ 1000
Verzekering€ 50€ 600
Totaal€ 990€ 11.885

Welke vaste lasten koopwoning conclusie

In dit artikel hebben we naar welke vaste lasten koopwoning gekeken. Hierbij hebben we de verschillende vaste lasten die je kunt verwachten bij een koopwoning uitgelegd. Hiermee zul je in een gemiddelde situatie rond de € 990 per maand uitkomen.

Hou er rekening mee dat je naast deze vaste lasten vaak ook nog variabele lasten zult hebben. De grootste hiervan is onderhoud aan de woning en bijvoorbeeld de tuin. Hiermee heb je dus ook nog andere lasten bij een koopwoning.

Plaats een reactie